Iklan Adsense Otomatis

Cerkak 3 Wedok Kekanca

Cerkak
3 Wedok Kekanca

Pengarang: La.


Ing deso onok 3 remaja wedok sing kancaan Ket cilik. Omah e mereka saling cidek” jadi mereka mesti metu bareng-bareng. Saat TK mereka mesti budal ing sekolah bareng-bareng. Lk onk salah siji ne dorong budal mereka sabar lan saling menunggu kanca e Ben budal bareng”.

Telu remaja iku jeneng e Rina, Sinta lan Dewi. Nanging Dewi lebih tuwo dari Rina lan Sinta. Saat Dewi kelas 1 SD, Rina lan Sinta masih TK nanging mereka jogo kekanca an mereka. Sehabis e moleh sekolah mereka sering dulin layangan soale mereka sangat suka main layangan ing lapangan sampe sore.

Setelah sore mereka moleh padha bareng” bari dulinan. Lanjut bengi e mereka saling omong” lan ngarjano PR teko sekolahan e. Hampir saben Dino mereka mesti bareng” padha prei sekolah pun mereka dulinan sampe lali waktu sangking asik dulinan. Sampe” Rina diseneni ibu e gara-gara moleh bengi. Dino ketemu Dino mereka saling bareng-bareng penuh canda lan tawa mereka.

Saat Dewi munggah SMP, Rina lan Sinta kelas 6 SD. Mulai saat iku mereka wes jarang metu bareng lan dulin bareng. Dewi Uda mulai jarang metu omah soale Dewi fokus Sinau sekolahan daripada dulin karo kanca-kanca e. Nanging Rina lan Sinta ngerti kesibukan e Dewi sing di alami e. Di kelas 6 SD ini, Rina lan Sinta tetep dulin bareng nanging mereka ngarasa kurang lk nggak onk Dewi.

Saat Rina lan Sinta wes munggah SMP, mereka pisah sekolahan. Mulai saat iku 3 wedok kekanca wes jarang kumpul maneh. 3 remaja Iki sekolahan ne bedo Kabeh lan mereka nggak iso dulin bareng maneh soale wes moleh sekolah sore Kabeh.

Mereka wes pegel Kabeh gara-gara sak dino nk sekolah, jadi mereka mutusno istirahat nk omah. Telu kekanca Iki tekun Sinau kabeh. Dengan Sinau sing sregep Ben entok nilai-nilai sing apik. Jadi gak duwe waktu luang gae dulin bareng” maneh. Mereka milih kanca sekolahan ketimbang kanca omah.

Mereka milih kegiatan nk sekolahan e sing nggak adoh teko SMP. Saiki mereka wes jadi individu sing lebih dewasa dari winginan e lan wes nggak mikir no maneh dulin bareng kanca.

Maringene Wulan Desember kape natalan, dadi mereka iso kumpul bareng maneh nanging duduk dulin yaiku ibadah bareng”. Saat mereka ketemu maneh, awal mereka agak canggung lan malu” nanging suwe-suwe mereka akrab maneh koyok biyen sing dulin bareng”. Jadi mereka iso kumpul maneh nanging duduk dulin, saling ngomong tentang kegiatan sekolah mereka masing-masing.

Sekian lawas e mereka pisah Saiki wes iso kumpul maneh. Mereka sangat senang banget lan mereka saling nguwon nganpunten soal e selama Iki mereka sibuk sendiri. Nanging pas natalan Iki seneng banget soale iso bawa kekanca an Iki kumpul bareng maneh.