Iklan Adsense Otomatis

Crita Wayang Gareng Basa Jawa

Crita Wayang Gareng Basa JawaGareng iku sawijining Punakawan kang nduweni awak kang ora sampurna irunge bunder, tangan patah, sikil pincang, lan mripate sipit. Paraga Gareng menika dipuntegesi pesen supados ngati-ati ing tumindak lan aja ngrampas barang darbekipun tiyang sanes utawi barang ingkang dudu kagunganipun. Paraga Gareng ing Punakawan nduweni jeneng dhasar kayata Nala Gareng, Pancalpanor, lan Pegatwaja. Ing crita wayang, Gareng digambarake minangka putra pambarep Semar.

Ing sawijining carangan, Gareng tau dadi raja ing Parangguiwayang kanthi gelar Prabu Pandupragola. Nalika semana dheweke bisa ngalahake Prabu Welgeduwelbeh, raja Kalimantan, sing ora liya jelmaan saka sedulure dhewe, Petruk.

Sadurungé, Gareng awujud satriya tampan kang aran Bambang Sukodadi saka pertapan Bluluktiba. Gareng pancen kuwasa nanging sombong, mula dheweke tansah nantang saben satriya kang ditemoni perang tandhing. Ing sawijining dina, nalika lagi rampung semedi, dheweke ketemu satriya liyane sing jenenge Bambang Panyukilan.

Amarga salah paham, banjur padha gelut. Saka asile tarung ora ana sing menang utawa kalah, malah raine loro-lorone rusak. Banjur teka Batara Ismaya (Semar) sing banjur misah. Amargi Batara Ismaya minangka wali para satriya Pandhawa ingkang lumampah ing bebener, awujud Jangganan Samara Anta, piyambakipun (Ismaya) paring pitedah dhateng satriya kalih ingkang nembe perang.

Kaget karo piwelinge Batara Ismaya, satriya loro mau njaluk diladeni lan diakoni minangka anak dening Lurah Desa Karang Kadempel, titisan dewa (Batara Ismaya). Akhire Jangganan Samara Anta gelem nampani, angger wadyabala loro mau gelem ngancani dadi tutor marang satriya kang budi pekerti (Pandawa), akhire wong loro mau padha sarujuk. Gareng banjur diangkat dadi anak mbarep (pambarep) Semar.