Iklan Adsense Otomatis

Crita Wayang Gatotkaca Basa Jawa

Crita Wayang Gatotkaca Basa JawaDewi Arimbi lan Raden Werkudara seneng amarga dikaruniai putra. Wong loro mau banjur njenengi anake Tetuka. Nanging anehe, tali pusate Tetuka ora bisa dipotong nganggo peso. Kabeh gaman lan kekuwatan gaib wis digunakake kanggo ngethok tali puser Tetuka. Pungkasane, pusaka sing digayuh Arjuna nalika perang nglawan Kresna yaiku pusaka sing bisa ngethok tali pusate Tetuka.

Kekuwatan gaib Tetuka katon nalika Prabu Kala Sekipu ditantang Batara Narada nalika arep nglamar Dewi Supraba. Prabu Kala Sekipu didhawuhi nglawan Tetuka, sing jebul nduweni kasekten gaib, nganti akhire digigit gulune Tetuka supaya bayine ora obah. Banjur Prabu Kala Sekipu nguncalake Tetuka maneh marang Batara Narada, amarga dikira wis mati. Dening Batara Narada, Tetuka dicekel lan digawa menyang kawah sing jenenge Kawah Candradimuka.

Ing ngriku sadaya para dewa nguncalaken sanjata mawarni-warni saking waja lan kuningan, lajeng Tetuka ugi kacemplungaken. Tinimbang leleh, Tetuka saya gedhe, dene senjata sing dibuwang nyatane nambah kekuwatane. Metu saka Kawah Candradimuka, Tetuka malih dadi nom-noman kang sekti mandraguna.

Dening Batara Narada, Tetuka didhawuhi ngalahake Prabu Kala Sekipu ing Padang Oro-Oro sadurunge ketemu karo ramane. Tetuka lunga nglawan Padang Oro-Oro lan semaput nalika digigit maneh ing gulu. Batara Narada nyiram banyu panguripan lan pungkasane Tetuka bisa ngalahake Prabu Kala Sekipu. Kamenangan iki ndadekake Prabu Kala Praceka uga kepengin mbales dendam nanging dipungkasi kanthi kemenangane Tetuka. Kaya sing wis dijanjikake, Batara Narada nggawa Tetuka nemoni bapake.

Nanging, Raden Werkudara ora bisa ngerteni bocah sing wis owah, malah duwe taring. Untunge, akhire Raden Werkudara nampi anake. Dening Hyang Pramesthi, Tetuka kaparingan asma Raden Gatotkaca lan diparingi gaman topeng baja sing ndadekake dheweke luwih kuat lan rompi Antakusuma sing bisa mabur.

Sadurunge bali menyang Pringgandani, Gatotkaca diangkat dadi raja sedina ing Jonggring Saloka. Kondure Gatotkaca disambut kanthi seneng dening Dewi Arimbi lan Raden Werkudara. Raden Gatotkaca banjur diangkat dadi raja ing Pringgandani. Sasampunipun penobatan, ingkang rama kondur dhateng Amarta, dene Raden Gatotkaca ingkang mimpin kadherekaken ibunipun Dewi Arimbi. Ing jamane Raden Gatotkaca, Kraton Pringgadani tambah makmur, aman lan kuwat. Nalika dadi raja. Gatotkaca sansaya kuwat sawise sinau saka Resi Seta sing menehi Narantaka Ajian. Narantaka Ajian minangka dayaning lontar kang bisa ngremuk watu dadi awu.